Hva Skal Stå I En Attest?

Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet. (2) Denne bestemmelse begrenser ikke arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale.

hva synes du om attesten?

Attesten bør inneholde noe om hvilke arbeidsoppgaver du har hatt. ‘Jobber bra’, ‘selvstendig’, ‘effektivt’, ‘ansvar’ og ‘fungert bra’ er alle upresise, klisjéaktige ord og forteller i liten grad hva du faktisk har gjort og hvilken kompetanse du har. 2. Siter. Del dette innlegget.

hvordan skriver man en attest?

Attest – Hvordan skriver man en. 1 (1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal 2 (2) Denne bestemmelse begrenser ikke arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette 3 (3) Arbeidstaker som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere More

hva er kravet for sluttattest?

Når et arbeidsforhold avsluttes, har arbeidstaker krav på en sluttattest fra arbeidsgiver. Men hva skal den egentlig inneholde? Her er arbeidsmiljølovens krav. (KarriereStart.no):

Leave a Reply

Your email address will not be published.