Hvor Lenge Har Man Rett På Ammefri?

En arbeidstaker som arbeider mellom 2/3 og hel dag har rett til fri med lønn i inntil én time hver dag. Retten til ammefri utløper når barnet fyller to år. Hovedtariffavtalen mellom Utdanningsforbundet og PBL (private barnehagers landsforbund) punkt 8.3.3 gir arbeidstaker rett til fri i inntil to timer per arbeidsdag for å amme sitt barn.

hva er retten til ammefri?

Retten til ammefri er nedfelt i Arbeidsmiljøloven §12-8: (1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

har mødre rett til ammefri?

Mødre har lenge hatt rett til ammefri når de kommer tilbake til jobb igjen etter foreldrepermisjon, ifølge arbeidsmiljøloven. Det vil si kortere arbeidstid såfremt de fortsatt ammer barnet sitt. Unngår trekk i lønn. Men mange nybakte mødre har ikke hatt rett på lønn om de har benyttet seg av ammefri, altså kortere arbeidstid for å amme.

hva er ansvaret for ammefri?

Dersom ammefri fører til problemer eller ulemper for arbeidsgiver, er det arbeidsgivers ansvar å løse dette. Ved eventuell søknad om ammefri, bør arbeidstakeren likevel være klar over at det finnes rom for forhandling fra arbeidsgiver sin side.

hva er lengden på ammefri?

Lengden på ammefri skal tilpasses det faktiske behovet. Det innebærer at det kun gis ammefri for den tiden som går med til amming og eventuell ekstra reisetid. Ansatte i KS-området gis inntil 2 timer fri med lønn pr. dag for å amme sitt barn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.