Hvor Mye Koster Bompenger I Oslo?

Pris for en vanlig personbil er 22 kroner for passering av de to ytterste ringene utenom rushtid og 28 kroner i rushtiden (pris fra januar 2021). Den innerste ringen koster henholdsvis 18 og 22 kroner. Dieselbiler og kjøretøy over 3500 kg betaler mer. Se full oversikt over prisene på fjellinjen.no.

Hvor mye betaler man i bompenger?

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.

Takstgruppe 1.

Utenom rush
Diesel 20 kr
Elbil 5 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid 22 kr

Hvor er det bompenger i Oslo?

Innkrevingen av bompenger er fordelt på tre bomringer:

 • Indre ring: Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med ‘armer’ mot Grefsen og Trosterud – med betaling i begge kjøreretninger.
 • Osloringen: I den eksisterende bomringen i Oslo er det nå betaling i begge kjøreretninger.
 • Hva regnes som rushtid i Oslo?

  Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00. Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.

  Hvor mye koster bompenger i Oslo elbil?

  Bomavgiften for elbil i Oslo fra 1. oktober 2021, har vært og er fortsatt følgende: Indre ring, inn og ut – utenom rushtid: 5 kroner, i rushtid – det vil si 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00: 9 kroner. Oslo-ringen, inn og ut – utenom rushtid: 6 kroner, i rushtid: 11 kroner.

  Hvor mye koster bom uten brikke?

  Uten brikke vil det koste deg hele 136 kroner, eller nesten tre ganger mer. Prisforskjellen kan i stor grad forklares med timesregelen nevnt tidligere. Kjører du samme strekning tilstrekkelig mange ganger, vil dessuten månedstaket slå inn for dem med brikke.

  See also:  Hva Brast Så Høyt Herre Konge?

  Hvor mye betaler elbil i bom?

  Stortinget har bestemt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det bensinbiler betaler i bompenger i eksisterende bommer. Det er kommunene sammen med fylkeskommunene som bestemmer satsene i de enkelte bomstasjonene, og derfor vil det være lokale variasjoner.

  Hvilket bompengeselskap i Oslo?

  Fjellinjen finansierer fremtidens trafikkløsninger ved å kreve inn bompenger effektivt og pålitelig. Bompengene fordeles på ulike prosjekter som skal gi bedre fremkommelighet for alle i Oslo og Viken.

  Hvordan finne ut hvor mye bompenger?

  Hvordan finner du dine bompasseringer på Min side?

  1. Logg inn på Min side.
  2. Klikk på ‘passeringer’ øverst på siden.
  3. Velg ønsket periode og kjøretøy.
  4. Klikk på ‘Vis passeringer’

  Hvor mange bommer passerer jeg?

  Med AutoPASS-avtale betaler du kun for én bompassering i timen i området Indre ring og Oslo ringen, og én bompassering i timen i Bygrensen. Du betaler for den dyreste passeringen. Hvis du kjører fra for eksempel Lillestrøm til Oslo sentrum, betaler du kun for to passeringer, selv om du passerer flere bomstasjoner.

  Hva er rushtidsavgift?

  Rushtidsavgift betyr at det er dyrere å passere bomstasjoner i tidsrommet mellom klokken 06.30-09.00 og 15.00-17.00. (Gjelder ikke på helgedager, offisielle fridager eller i juli). Formålet er mindre biltrafikk og mindre bilkøer i rushet.

  Hva heter Fjellinjen nå?

  Fjellinjen Utsteder er solgt til Fremtind Forsikring og heter nå Fremtind Service. Du beholder AutoPASS-brikken din og mottar fakturaen på samme måte som før. Eneste forskjell er at fakturaen betales til Fremtind Service, som er det nye navnet på AutoPASS-utstederen. Fjellinjen AS består som bompengeselskap.

  Hva er Oslopakke 3 Fremtind?

  Fremtind Forsikring ønsker å gjøre betaling av bompenger enklere for både private bilister og bedrifter i hele Norge. Oslopakke 3. Hva betyr dette for deg? Du trenger ikke gjøre noe.

  See also:  Hvordan Få Forkjølelse Til Å Gå Over?

  Er det gratis bom for elbil?

  Elbiler passerer gratis eller med rabatt i bomringer i hele Norge. Men skal du få rabattavtaler og fordeler må du skaffe AutoPASS-brikke.

  Hvor mye koster en AutoPASS brikke?

  Bombrikken er gratis. Du betaler kun et depositum på kr 200. Det kreves inn på første faktura. Du får tilbake depositumet hvis du selger bilen, avslutter bompengeavtalen og returnerer brikken til bompengeselskapet.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.