Hva Er Forskjellen På Sunni Og Sjia?

Bønn er en daglig plikt for både sunnimuslimer og sjiamuslimer. Forskjellen ligger i at sunniislam praktiserer de fem ulike bønnetider, men i sjiaislam har de slått sammen to av de fem bønnetidene, og bønneropet lyder kun tre ganger om dagen.
Sunni- og sjiamuslimer ble splittet da profeten Muhammed døde i år 632. Sunniene mente at den mest kompetente blant profetens tilhengere skulle være deres overhode, mens sjiaene ville at posisjonen skulle gå i arv til Muhammeds fetter og svigersønn Ali.

Hva kjennetegner sjiaislam?

Skillet mellom sjia– og sunniislam

Den gruppen som senere skulle bli kalt sjiamuslimer mente lederen for det islamske fellesskapet måtte være i slekt med profeten selv. De argumenterte for at husets folk (ahl al-bayt), profetens nærmeste slekt, hadde rett til lederskapet.

Hva tror sunnimuslimer på?

Sunniene er de som er glad i alle følgesvennene og ikke holder noen for å være vantro. De regner seg som tilhengere av sunnah (levesettet) til profeten Muhammed slik det ble fortalt av hans følgesvenner (sahaba). Sunniene fastholder også at det islamske samfunnet (ummah) som helhet alltid vil bli ledet.

Hvem leder sunnimuslimer?

I sunni-islam er en imam en bønneleder. I sjia-islam, derimot, er en imam en religiøs og politisk leder som er gudommelig utpekt og i besittelse av skjult visdom. Spørsmålet om hvem som er den utpekte imam har forent, men også ført til splittelser innenfor sjia-islam opp igjennom historien.

Hva betyr egentlig islam?

Ordet islam betyr underkastelse (under én Gud) eller hengivelse. I Koranen brukes betegnelsen islam om den religionen profeten Muhammad forkynte (sure 5,5).

Hva er en imam?

Imam er en islamsk tittel med flere betydninger, blant annet bønneleder. Imam er arabisk og betyr «leder», «anfører» eller «den som står først i rekken». Ordet brukes flere ganger i Koranen, og profeten Abraham omtales som menneskehetens imam, veileder i sure 2, 124.

See also:  Hvor Mye Skal Jeg Betale I Skatt Enkeltmannsforetak?

Hvordan oppsto skillet mellom sunni og sjia?

Sunnimuslimer og sjiamuslimer

Skillet mellom de to retningene oppstod i år 632. Splittelsen skyldes uenighet rundt etterfølgeren til profeten Muhammed, prinsippet rundt hvordan en skulle velge ut en etterfølger og hvor hellig og hvilken rolle de religiøse lederne skulle ha.

Hva er forskjellen på Koranen og hadith?

Ordet Hadith betyr tale, eller fortelling, referat eller beretning. En hadith kan hjelpe med å forstå innholdet i Koranen. Sammen med Koranen regnes Hadith som den viktigste kilde til islamsk rettsvitenskap (fiqh), og Koranen og Hadith omtales derfor samlet som usul al-fiqh, «lovens røtter».

Hva går sufisme ut på?

Sufismen – den islamske mystikken

Sufismen er en mystisk retning av islam som fremhever å finne guddommelig kjærlighet og kunnskap gjennom direkte personlig erfaring med Gud. Det som skiller en sufi fra andre muslimer, er deres vektlegging av den rene gudskjærlighet og gudserfaring foran faste ritualer og sharia.

I hvilke land er majoriteten av befolkningen sunnimuslimer?

De fire største landene med sunniflertall er Egypt (om lag 99 prosent av egyptiske muslimer), Indonesia (om lag 99 prosent), Bangladesh (om lag 99 prosent) og Pakistan (om lag 85 prosent).

Hvorfor er det to hovedretninger i islam?

Muhammed hadde ikke utnevnt en etterfølger (khalif) og her ble den ferske og fortsatt voksende muslimske befolkningen delt i to. En gruppe mennesker mente at Muhammads fetter og svigersønn Ali ibn Abi Talib, var blitt utvalgt av profeten til ta over.

Hvem er sjiamuslimer?

Sjiaislam eller sjiisme, også skrevet sjia-islam, (av arabisk ‘sjia’ شيعى, etterfølger) er den nest største retningen innenfor islam. Det anslås at rundt 15 % av alle muslimer følger sjia-tradisjonen, mens omkring 85 % tilhører sunni-islam. Sjia er en forkortelse for Sji’at Ali, «en etterfølger av Ali».

Leave a Reply

Your email address will not be published.