Hva Er Lettest Av P Og T Matte?

T-matte er mer krevende enn P-matte, og det er en fordel om du synes det har gått bra i matten på ungdomsskolen. Du lærer mye nytt i T-matten og progresjonen går oftere litt raskere enn i P-matten. Oppgavene i T-matten har mindre tekst enn P-matten. I løpet av første klasse har du 140 timer med T-matte.

Hva er 2P?

Matematikk 2P er den vanligste veien for deg som har hatt matematikk 1P på Vg1, og som ønsker å avslutte matematikk etter Vg2. Faget har et omfang på 84 timer (3 undervisningstimer i uken).

Hva er forskjellen på 1P og 1PY?

1P er praktisk matematikk man kan velge hvis man går et studieforbedrende utdanningsprogram. 1PY er et er også praktisk matematikk man kan velge hvis man går et yrkesfaglig utdanningsprogram.

Hvilke utdannelser krever T-matte?

Følgende studier krever minimum at du har S-matte, og dermed i praksis også at du velger T-matte nå:

 • Mange studier innenfor økonomi, administrasjon og og ledelse.
 • Realfag.
 • Informatikk.
 • Medisin.
 • Ernæring, odontologi, farmasi.
 • Veterinær.
 • Hva er forskjell på P-matte og T-matte?

  P-matte er praktisk rettet. Her legges det vekt på regneteknikker og praktiske emner som prosent, indekser, økonomi, areal og volumberegninger. Denne matematikken er noe enklere enn T-matte, og passer for dem som ikke vil gå så dypt ned i matematikken og som ikke ønsker å ta realfag senere.

  Hva er 2P matte?

  Den viktigste forskjellen er i navnet, nemlig at matematikk 2p er navnet på matematikk du velger når du går på studiespesialiserende utdanningsprogram, mens matematikk 2py er navnet når du tar matematikk på yrkesfaglig utdanningsprogram (y-en står for yrkesfaglig).

  See also:  Hva Slags Utenrikspolitikk Førte Norge Under Første Verdenskrig?

  Hva er 2P-Y matte?

  Matematikk 2P-Y sammen med matematikk 1P-Y gir deg generell studiekompetanse. 2P-Y bygger på faget 1P-Y. Fagene tar for seg praktisk matematikk og dekker områdene tall og algebra, statistikk, modellering, sannsynlighet og funksjoner.

  Hva betyr Py matte?

  1P-Y er deler av 1P. På alle de studieforberedende utdanningsprogrammene er det i matematikk obligatorisk med minimum 1P (5 timer i uka) på vg1, og 2P (3 timer i uka) på vg2. På alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det i matematikk obligatorisk med minimum 1P-Y på vg1 (3 timer i uka).

  Hva er vanskeligst av S og R-matte?

  Det er også litt subjektiv, men R-matte er gjerne sett på som litt vanskeligere. R-matte retter seg mot realfag, mens S-matte retter seg mot samfunnsfag. For eksempel er noen inntaktskrav på høyere utdanning at du har enten R1-matte eller S1+S2 matte.

  Hva er R og S-matte?

  R-matte ( R1 + R2 )

  R-matte er realfaglig matematikk som tar for seg geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk, sannsynlighet og differensialligninger.

  Hva er matematikk s1?

  Matematikk R1 er et teoretisk matematikkfag som gir deg det matematiske grunnlaget du trenger i fysikk og kjemi. Du lærer blant annet om logaritmer, sannsynlighetsregning, geometri, vektorer og funksjoner. Matematikk R1 er et programfag fra studiespesialiserende og gir deg 0,5 realfagspoeng.

  Kan man ta opp T matte?

  1T + 2T er minstekravet for å oppnå generell studiekompetanse. Du kan melde deg opp i faget dersom du ønsker å forbedre karakteren din fra Vg1. Faget er mer teoretisk rettet enn P-matte.

  Kan man gå fra 1T til 2P?

  Det skal ikke være mulig å ha 2P og 1T på samme vitnemål. Du bør forhøre deg med ditt lokale videregående skole.

  See also:  Hvor Mange Kalorier Er En Kilo Fett?

  Kan man bytte fra P til T-matte?

  Det går alltid an å bytte fra T- til P-matte hvis du finner ut at du har valgt feil, men at det å bytte fra P- til T-matte kan være vanskelig bare noen uker etter studiestart. En annen ting som kan være lurt å tenke på når du skal velge matte er hva du vil videre. Flere studier krever realfagsmatte for å komme inn.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.