Hva Kan Jeg Kjøre Med Klasse Be?

Klasse BE gir rett til å føre bil og tilhenger med en samlet totalvekt på inntil 7.000 kg, som innebærer at du for eksempel kan trekke en tyngre campingvogn eller en båthenger. Den gir også noen andre fordeler, blant annet får du tillatelse til å kjøre traktor og motorredskap med tillatt totalvekt på 25.000 kg inklusive henger.
Skal du kjøre bil og henger med tillat totalvekt over 4250kg trenger man førerkort i kl BE. Denne klassen gir rett til å føre vogntog(bil+henger) over 4250kg og inntil 7000kg. For å få dette førerkortet må det gjennomføres 7 timers obligatorisk opplæring på trafikkskolen.

Hva kan jeg kjøre med førerkort klasse BE?

Personbil med tilhenger

Du kan kjøre personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg. Bilen må være godkjent for maks 8 passasjerer. På førerkortet er dette markert som klasse BE.

Hvor tungt kan jeg kjøre med BE?

Klasse BE. Du har rett til å kjøre personbil eller lett lastebil med høyeste totalvekt 3500 kg. Du får dra en lett tilhenger som har høyeste totalvekt 750 kg. Du får også dra en tilhenger som har høyere totalvekt enn 750 kg totalvekt, forutsatt at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider 3500 kg.

Kan man kjøre campingvogn med klasse BE?

I utgangspunktet trenger du førerkort klasse BE eller B96 for å trekke tilhenger med en tillatt totalvekt på mer enn 750 kilo, men den såkalte campingvognregelen åpner for et unntak.

Kan man kjøre traktor på klasse BE?

Har du førerkort klasse BE (personbil med henger) kan du også kjøre traktor med hastigheter opp til 40 km/t og maks tillatt totalvekt for traktor og henger på 25 tonn. Har du førerkort klasse CE (lastebil med henger) eller førerkort i klasse B (personbil) fra før 1.

See also:  Hvordan Få Hvitere Tenner Med Bakepulver?

Hva kreves for BE?

I klasse BE kan du kjøre en tilhenger med en tillatt totalvekt på høyst 3.500 kg. For å få hengerlappen må du gjennom totalt fire trinn, med sju obligatoriske opplæringstimer. Hvis du har manglende erfaring, kan det hende du trenger flere timer. Det vil derfor variere hvor lang tid det tar å få hengerlappen.

Hva er forskjellen på B96 og BE?

Opplæring til B96 og BE er akkurat den samme. Forskjellen er at ved BE må du ta en praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen. Statens vegvesens mobilapp “Bil og henger” gir raskt oversikt over kjøretøy og tilhengere registrert i Norge, og forteller hvilken tilhenger du har lov til trekke bak bilen.

Hvor stor totalvekt kan hengeren ha når føreren har førerkort kl B?

Du kan trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg. Vekten av tilhengeren må være innenfor det bilen er har lov å trekke.

Er Hengerlappen vanskelig?

Er det vanskelig å ta hengerlappen? – Nei, det er ikke vanskelig, men det kreves at en øver litt, spesielt på rygging.

Hvor mange kilo kan man kjøre med klasse B?

Klasse B. Med klasse B kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Er bilens tillatte totalvekt 3500 kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg.

Hvor stor campingvogn kan jeg trekke med klasse BE?

Har du tatt førerkort klasse BE for første gang 19. januar 2013 eller senere, kan tilhengeren veie maksimalt 3500 kg. Selv om bilen er klasse B, må du ha klasse C1E (lett lastebil) hvis tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kg.

See also:  Hva Heter Forfatteren Til Harry Potter?

Hva er tillatt vogntogvekt?

Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.

Har jeg lov å kjøre med campingvogn?

«Campingvogn-regelen» for førerkortklasse B sier at man kan trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo dersom summen av tilhengerens tillatte totalvekt og bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kilo.

Er det lov å kjøre traktor på motorveien?

Kravet for å kunne kjøre traktor på motorvei er at den er konstruert for å kjøre minst 40 kmt på vannrett vei. Har du førerkort for traktor med konstruktiv hastighet på minst 40 kmt, har du mao ord lov til dette.

Hva betyr 152 på førerkortet?

januar 2005 har førerrett i Norge for motorredskap med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg og for motorredskap med tillatt totalvekt over 7 500 kg, med konstruktiv hastighet ikke over 50 km/t. Ved utskifting videreføres denne retten ved kode 152 tilknyttet klasse B/BE.»

Hva koster det å kjøre opp til BE?

Pakkeløsningene for førerkort klasse BE koster som regel et sted mellom 7000 og 8500 kroner. I tillegg kommer gebyrer til trafikkastasjonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.