Hvor Gammel Må Katten Være For Å Kastreres?

Hvor gammel må katten være for å kastreres? Hannkatter blir kjønnsmodne når de er 5 – 6 måneder gamle og bør da kastreres. Kjønnsmodningen merkes ved at katten begynner å markere (tisse), være mer interessert i å gå ut, mm. Katten bør veie minst 2 kg når den opereres, det gjør de fleste hannkatter ved 5 mnd alder.

hva er tidlig kastrering av katter?

Tidlig kastrering av katter er anbefalt av det såkalte Katteutvalget nedsatt av Landbruksdepartementet som et forebyggende tiltak mot hjemløshet av katter. Både Norsk Huskattforening og Dyrebeskyttelsen ser i likhet med Dyrebeskyttelsen andre steder i verden gode resultater mot hjemløshet ved tidlig kastrering samt øremerking.

hva er forskjellen mellom katter og katter?

Resultatene indikerer at forskjellen mellom katter kastrert ved 7 ukers alder og katter kastrert ved 7 måneders alder er ubetydelige. Forskjellen mellom katter i gruppene 1 og 2 sammenlignet med de voksne kastrerte kattene i gruppe 3 viser ulikheter, men ingen av disse kan relateres til kattens helse på noen negativ måte.

hva sier veterinærer om katter?

De fleste norske veterinærer heller fortsatt mot praksis at kattene skal være vel voksne før de kastreres – endog kan man forsatt høre sagt at katter må ha et kull først. Vitenskapelig undersøkelser The Winn Feline Foundation i USA har i noe tid hatt en undersøkelse gående omkring tidlig kastrering og eventuelle effekter av dette.

hvor mange unger vil en katt produsere?

En kjønnsmoden usterilisert hunnkatt og en ukastrert hannkatt vil, hvis de får gå fritt, i gjennomsnitt produsere 12 unger i løpet av et år. Året etter vil disse 14 kattene kunne produsere 84 kattunger. Innen 10 år vil man kunne ende opp med over 89 millioner katter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.