Hvor Lang Er Halsen Til En Sjiraff?

Halsen Til tross for den lange halsen, som kan måle fra 1,5 til 2,4 m hos voksne individer, har sjiraffen kun syv halsvirvler (vertebrae cervicales), i likhet med andre pattedyr. Hver halsvirvel er imidlertid betydelige større (forlenget) enn hos andre dyr, opp mot 25–26 cm lange. Langs hele nakkekammen vokser det en stri man.

hva er sjiraff?

Sjiraff 1 Fakta om sjiraff. Sjiraffen er verdens høyeste nålevende dyr, hvor den aller høyeste er målt til nærmere seks meter! 2 Sjiraffens liv. Sjiraffene er svært fredelige skapninger. De kan bli opptil 25 år. Voksne individer har høyere 3 Kosthold. Sjiraffene spiser mat om dagen og hviler om natten. De lever hovedsakelig av blader fra trær i More

hva er utbredelsen av sjiraffen?

Sjiraffen har størst utbredelse i Sør- og Øst-Afrika og finnes i spredte, små bestander i Sentral- og Vest-Afrika. Den er utryddet i syv afrikanske land. Det antas å finnes omtrent 68.000 voksne sjiraffer, men antallet synker, særlig i de østlige og nordlige delene av utbredelsesområdet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.