Hvor Lang Tid Etter Skatteoppgjør Til Utbetaling?

Hvis du ikke får skatteoppgjøret ditt innen 29. juni er neste mulighet 17. august. Deretter er det løpende oppgjør frem til alle har mottatt sine skatteoppgjør, senest slutten av november.

hvor lang tid tar et skatteoppgjør?

Skatteoppgjør. Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør. Hvor lang tid dette tar, varierer.

når er skatteoppgjøret for 2018 utbetalt?

I 2019 vil skattepengene for de forskjellige gruppene dermed bli utbetalt på følgende datoer: Skatteoppgjøret for 2018 for lønnsmottakere og pensjonister kommer 27.6.2019. Skattepengene vil komme på konto dagen etterpå 28.6.2019. Skatteoppgjøret for 2018 for næringsdrivende og deres ektefeller kommer 2.8.2019.

har du fått skatteoppgjør for 2019?

Det er per 15. juni 2020 drøyt 2,5 millioner lønnsmottakere og pensjonister som ikke har fått skatteoppgjør for 2019 ennå. Av disse vil rundt 2,2 millioner få skatteoppgjør 22. juni, ifølge Skatteetatens foreløpige tall. Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått oppgjøret ditt:

hvor lang tid tar det å behandle skattemeldingen din?

Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør. Hvor lang tid dette tar, varierer. Vi varsler deg når skatteoppgjøret ditt er klart.

Når kommer skattepengene inn på konto?

Skattepengene utbetales senest 3 uker etter datoen på skatteoppgjøret. Det betyr at om du mottar skatteoppgjøret 23. mars, vil skattepengene stå på kontoen din senest 13. april.

Når blir skattepengene utbetalt 2021?

Men de fleste vil få skatteoppgjøret sitt mellom 2. april og 24. juni.

See also:  Hvorfor Lukter Det Kloakk På Badet?

Har ikke fått skattepenger 2021?

Blant ulike årsaker til forsinket skatteoppgjør, er at du for eksempel har levert skattemeldingen på papir; du har søkt om utsettelse; du betaler kildeskatt på pensjon; du har krevd særfradrag for liten skatteevne eller at ektefellen din får skatteoppgjøret sitt seint.

Når blir skattepengene utbetalt 2022?

I 2022 kan du forvente at skatteoppgjøret kommer ut til følgende tidsrom, med påfølgende utbetaling av eventuelle skattepenger til gode kort tid etter: Fra 1-2 uker etter levering av ny type skattemelding, tidligst 2.4.2022., og frem til 24.6.2022: Skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister. 1.8.2022.

Har ennå ikke fått skattepengene?

Vent på varsel

Du trenger ikke å ta kontakt med Skatteetaten for å høre om når skatteoppgjøret kommer. – Vi kan dessverre ikke gi noen konkret datoer for dette. Du vil bli varslet når det er klart, sier Rist.

Hvorfor tar det så lang tid å få skattepengene?

Jo mer komplisert skattemelding man har, og jo flere vedlegg, jo lengre tid kan det ta å behandle den. Det kan også være andre grunner til at skatteoppgjøret ikke er klart: Det er bare de som leverer ny skattemelding som kan få skatteoppgjøret før 24. juni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.