Hvor Lang Tid Tar Offentlig Skifte?

Offentlig skifte tar sjelden under et år. Hvis grunnen til at arvingene har valgt offentlig skifte er at de er uenige, vil uenigheten normalt måtte løses ved skiftetvist, dvs. rettssak. Da er det ikke uvanlig at skiftet tar opp mot to-tre år.

hva er forskjellen mellom offentlig og privat skifte?

Ved offentlig skifte gir dere fra dere kontrollen over boet og betaler et gebyr til tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) for at retten skal ta ansvar for at dødsboet blir skiftet. Arveoppgjøret tar vanligvis mye lengre tid ved offentlig enn ved privat skifte. Hvis grunnen til at dere tenker på offentlig skifte er at dere er uenige,

hvor lang tid tar det å få skifteattest?

Hvor lang tid tar det å få skifteattest? Hvis alle arvingene har påtatt seg gjeldsansvaret, vil vi vanligvis sende skifteattesten i løpet av 1-2 uker etter at vi har mottatt skjemaet. Hvis kun en eller noen arvinger har undertegnet, kan skifteattest normalt først gis 60 dager etter dødsfallet.

hvordan kan du begjære privat skifte?

Offentlig skifte kan begjæres med en gang, eller på ethvert tidspunkt før et privat skifte er gjennomført. Du har en frist på 60 dager fra dødsfallet på å melde fra om at du ønsker å overta boet til privat skifte. I denne perioden er det viktig å skaffe seg oversikt over avdødes formue og gjeld.

hva er standardskjemaet for privat skifte av dødsbo?

Standardskjema ‘ Erklæring om privat skifte av dødsbo ‘ må fylles ut. På skjemaet må en eller flere av arvingene overta ansvaret for avdødes gjeld. Den eller de som sender inn skjemaet, er selv ansvarlig for at retten har fått en fullstendig oversikt over hvem som er arvinger. Skjemaet sendes eller leveres til den tingretten som behandler

Leave a Reply

Your email address will not be published.