Hvor Langt Unna Er Blinkene I Skiskyting?

Avstanden fra skytter til blink er 50 m. Ved liggende skyting er blinkenes diameter 45 mm, ved stående 115 mm, hvilket tilsvarer vinkelstørrelser på cirka 1 og 2,5 mrad.

hva er blinken i skytingen?

Skytingen foregår mot blinker på 50 meters hold. Hver serie består av fem skudd, og det regnes bare treff eller bom. Blinken på liggende skyting er 4,5 cm, på stående 11,5 cm. Blinkene står ved siden av hverandre, og skytterne bruker vanligvis 20-25 sekunder på hver serie.

hvor mange blinker i en skyteserie?

Deltakerne skal treffe i alt 20 blinker, og for hver skyteserie har utøveren et magasin med fem skudd (ett per blink) til disposisjon. Hver bom gir ett minutt tilleggstid. Sprint er 10 km for menn og 7,5 km (opprinnelig 5 km) for kvinner. Øvelsen har to standplassopphold, først liggende og deretter stående skyting.

hva skjedde i skiskyting?

Sporten slik vi kjenner den i dag har imidlertid en relativt kort historie. De internasjonale konkurransereglene ble vedtatt i 1956 og det første verdensmesterskapet ble arrangert i 1958. Skiskyting var første gang på OL-programmet i 1960. Det første norgesmesterskapet ble arrangert i 1959.

Leave a Reply

Your email address will not be published.