Hvor Lenge Kan Man Overleve Med Hjertestans?

Ved en hjertestans har man bevissthet i ca. 10 sekunder og sjansen for å overleve reduseres med ca. 10 % for hvert minutt. Risiko for permanent hjerneskade er stor etter 4-5 minutter og for dødsfall ca. etter 10 minutter.

hva er hjertestans?

Hjertestans er en alvorlig og ustabil situasjon, og ambulansepersonalet prøver å få i gang hjertet på stedet. Hjerte- og lungeredning (HLR) De første minuttene etter at en ulykke eller akutt sykdom inntreffer, er livsviktige. Det er lite som skal til for å redde liv, du må bare vite hva.

hva er overlevelsen i hjertet?

I Norge ligger overlevelsen på cirka 14 prosent på landsbasis (Hjertestansregisteret, 2017). Akutt eller kronisk sykdom i hjertet er den vanligste årsaken til hjertestans, men det kan også være forhold utenfor hjertet som gjør at hjertet stopper eller ikke får til å pumpe nok blod.

hvor mange innbyggere har hjertestans?

Høyest overlevelse etter hjertestans finner man i Sør-Trøndelag med 11 per 100 000 innbyggere. Deretter følger Sykehuset i Vestfold med 10 per 100 000 innbyggere og Helse Møre og Romsdal med 9 per 100 000 innbyggere. Vestre Viken og Oslo universitetssykehus har 8 overlevere per 100 000 innbyggere i 2016.

hva er vanligste årsaken til hjertestans?

Akutt eller kronisk sykdom i hjertet er den vanligste årsaken til hjertestans, men det kan også være forhold utenfor hjertet som gjør at hjertet stopper eller ikke får til å pumpe nok blod. For eksempel kan for lite oksygen i blodet gjøre at hjertet stopper selv om hjertet er helt friskt ( asfyksi ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.