Hvor Mange Innbyggere Er Det I Finland?

Finlands befolkning Finland har omkring 5,5 millioner indbyggere. Heraf bor cirka 1,1 million i og omkring hovedstaden Helsingfors.

hva er Finlands befolkning?

Finlands befolkning 1 Etniske forhold. De fleste samene, som til sammen utgjør under 6000 personer, bor i nord. Utenfor nordområdene bor de 2 Befolkningsutvikling. Historisk har folketallet vist en forholdsvis rask økning. Det kan nevnes at Finland i 1965 hadde 3 Finland i tall. Tall fra Statistikcentralen i Finland. Finland har en lav folketetthet (16,2 personer per km More

hvor lang er grensen mellom Finland og Russland?

Landet måler 1 157 km på det lengste fra Hangö i sør til Utsjok i nord, og 542 km fra Närpes i vest til Ilomants i øst. Finland har en 614 km lang landegrense mot Sverige i vest, 736 km mot Norge i nord, og 1 340 km mot Russland i øst. I tillegg har Finland en sjøgrense mot Estland i sør.

hvor mange innsjøer i Finland?

Finland kalles ofte «de tusen sjøers land» for sine mange innsjøer, særlig i de indre, sørøstlige delene av landet. Det finnes rundt 168 000 innsjøer på minst 500 m². Flesteparten av innsjøene er dannet i hellinger i berggrunnen, og de fleste er derfor grunne og ofte sterkt forgrenet.

hva er Finlands lengste elv?

Her er Finlands lengste elv Kemi älv (finsk: Kemijoki ), nest største innsjø Enare (finsk: Inare) og høyeste fjell Halti (finsk: Haltiatunturi ), 1328 meter over havet. Finland har et fuktig kystklima på deler av sørkysten og Åland, og for øvrig et kontinentalt innlandsklima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.