Hvor Mange Nasjonalparker Er Det I Norge?

Hvor mange nasjonalparker har Norge? Det er 47 nasjonalparker i Norge (7 av dem på Svalbard), men mange av dem er relativt nye. Den siste i rekken, Lofotodden nasjonalpark, ble opprettet i 2018!
Verneområdene bidrar til at samspillet i naturen ikke blir forstyrret. Verneområdene er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet. Fastlands-Norge har i alt 40 nasjonalparker. I tillegg er det syv på Svalbard.

Leave a Reply

Your email address will not be published.