Hvor Mye Bonus Mister Man Ved Skade?

Hvor mye bonus mister du ved skade? Du mister ikke bonus ved skade som skyldes brann, tyveri, redning eller ved glasskade. Har du 75 prosent bonus på 4. året eller mer, mister du ingen bonus ved første skade, men rykker ned til 75 prosent 1. år. Har du 75 prosent bonus 1. – 3. år, mister du 5 prosentpoeng ved første skade.

Leave a Reply

Your email address will not be published.