Hvor Mye Er Feber Hos Voksne?

Feber defineres som en kropstemperatur på 38,0 grader C eller derover, målt i endetarmen. Hvor høj må feber være hos voksne? godt kan være alvorligt syg og have en temperatur på 38,1, ligesom man omvendt også f. eks. kan være relativt upåvirket med en temperatur på 39,0.

hva er feber hos større barn og voksne?

Feber hos større barn og voksne, veiviser Feber har symptomer som varierer etter hva som forårsaker feberen, men disse inkluderer ofte frysetokter når feberen stiger, og svettetokter når den synker. Du kan også føle deg svak, ha hodepine og muskelsmerter. Feber defineres som temperatur over 38 grader målt i endetarmen.

hva er feber?

Definisjon på feber Feber er definert som en kroppstemperatur – målt i endetarmen – som er enten lik 38,0 °C eller høyere enn det (1) (2). Ved feber justeres «termostaten» i hypothalamus opp kroppstemperaturen. Husk at barn og eldre med feber har økt risiko for dehydrering.

hva er virkningen av feberen?

Feberen må for øvrig ansees som gunstig, fordi den høye temperaturen hemmer formeringen av mikroorganismer (særlig virus) og fremmer (etter alt å dømme) cellenes produksjon av antistoffer. I noen situasjoner vil man naturligvis gjerne få feberen ned. Da kan man eksempelvis bruke salisylsyrepreparater eller paracetamol, som fås uten resept.

er feber gunstig?

Feber som ledsager vanlige infeksjoner, er som regel relativt moderat og skal normalt ikke behandles spesielt. Feberen må for øvrig ansees som gunstig, fordi den høye temperaturen hemmer formeringen av mikroorganismer (særlig virus) og fremmer (etter alt å dømme) cellenes produksjon av antistoffer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.