Hvor Mye Får En I Uføretrygd?

Hvor mye får du i uføretrygd Inntektsgrunnlaget pensjonsgivende inntekt de fem siste årene. Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittet av de tre beste årene. De tidligere års grunnlag blir oppjustert til dagens lønnsverdi, slik at de sammenlignes på korrekt måte. Justeringen skjer etter endringene i grunnbeløpet.

kan du få full uføretrygd?

For å få full uføretrygd må du ikke ha mindre enn 40 års trygdetid. Alle uføretrygdede er sikret en minste uføretrygd, uavhengig av inntekten. Størrelsen er noe avhengig av om du er enslig eller gift/samboer.

hva er minsteytelsen i uføretrygd?

Minsteytelsen vil da være høyere enn for andre. Også her er utbetalingen avhengig av om du er enslig, eller bor sammen med ektefelle/samboer. Bor du sammen med ektefelle/samboer, er minste uføretrygd 246.252 kroner (2,66 G). Hvis du er enslig, er minste uføretrygd på 269.396 kroner (2,91 G).

hva er beregningen for uføretrygd?

Uføretrygden utgjør også 66% av beregningsgrunnlaget. For uføretrygd er beregningsgrunnlaget gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt for de tre beste årene innenfor et tidsrom på de fem siste årene før uføretidspunktet. Folketrygdloven har egen bestemmelse som beskriver hvordan man skal finne inntekten før uføretidspunktet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.