Hvor Mye Overtid Kan Jeg Jobbe?

Arbeidsmiljøloven § 10-6 åttende ledd slår fast at den samlede arbeidstiden i løpet av en periode på 24 timer ikke skal overstige 13 timer. Dersom arbeidstaker har arbeidet en vanlig dag på 7,5 timer, kan vedkommende i tillegg jobbe 5,5 timer overtid denne dagen.

hva er arbeidstid og overtid?

Reglene om arbeidstid og overtid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men arbeidsmiljøloven gir unntak for arbeidstakere som har: Ledende stilling. Med ledende stilling menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. Eksempler på slike stillinger er avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som:

hvor lang tid er overtidsarbeid?

Dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil 10 timer i løpet av 7 dager 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker 200 timer i løpet av 52 uker

Leave a Reply

Your email address will not be published.