Hvor Mye Skal En Lærling Jobbe?

Hvor mye kan en lærling jobbe? I utgangspunktet skal en lærling jobbe like mye som ordinære arbeidstakere, 37,5 timer per uke. Lærlingens arbeidsuker skal bestå av en kombinasjon av opplæring og verdiskapning for bedriften han eller hun er lærling hos.

hva er en lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. Hva er en lærling? Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

hva er arbeidstid for lærlinger?

Lærlinger er ansatt på samme vilkår som andre ansatte. De regnes som midlertidig ansatte i bedriften og har i utgangspunktet en 100 prosent stilling. Arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid gjelder. Arbeidstid er all tid lærlingen er til disposisjon for arbeidsgiver.

hva er lønn for lærling?

Lønnen din vil variere etter hvilket fag du er lærling i, om du er organisert og om din lærebedrift følger gjeldende tariffavtale. Legg for øvrig merke til at du som lærling ikke skal ha noen utgifter til læremateriell eller kurs i perioden frem til fagprøven avlegges.

når kan du søke om lærling?

Det første du bør gjøre er å registrere en søknad om læreplass på www.vigo.no. Som hovedregel må du registrere søknaden innen 1. mars det året du ønsker å starte som lærling. Søker du på særskilte vilkår er fristen 1. februar. Er du for sent ute? Sjekk med Fagopplæringskontor der du bor om de kan hjelpe deg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.