Hvor Stor Kan En Hoggorm Bli?

Størrelse Voksne individer veier typisk 150–200 gram og blir omkring 60–70 cm lange, men enkelte hunnkjønnsindivider kan bli opptil 90 cm. Hunnen blir litt større enn hannen. Hoggormen kan bli opptil 20–25 år gammel, men omkring 12 år regnes gjerne som en gjennomsnittlig levealder.

kan hoggorm bli farlig for mennesker?

Et bitt fra en hoggorm kan imidlertid under noen omstendigheter bli farlig for mennesker. Det gjelder særlig hvis barn under tre år blir bitt, for en liten barnekropp påvirkes mer av hoggormens gift enn en voksne. Dessuten kan faktorer som alder, kroppsvekt, helse og fysisk aktivitet etter bittet også spille en rolle.

hva er et bitt fra hoggorm?

Et bitt fra en hoggorm kan imidlertid under noen omstendigheter bli farlig for mennesker. Det gjelder særlig hvis barn under tre år blir bitt, for en liten barnekropp påvirkes mer av hoggormens gift enn en voksne.

hvor er hoggormen i nord?

I Norge lever hoggormen nordover til Sømna i Nordland, men den er tidligere funnet i Rana. I fjellet går den til bjørkebeltet, men kan påtreffes også helt opp til snaufjellet. Bestanden varierer sterkt. Det er knyttet mye folketro til hoggormen.

når er hoggormen i dvale?

Hoggormen går helst på rov på varme dager. I kaldere strøk, som i Norge, ligger den i dvale om vinteren – som regel flere, opptil flere hundre dyr sammen. De kommer ut av vinterkvarteret allerede i februar–mars i visse deler av landet, og parer seg kort etter. I august–september får hunnen 5–12 unger som er 14–20 cm lange.

Leave a Reply

Your email address will not be published.