Hvordan Lukke Apper På Iphone 13?

Slik tvinger du lukking av en app på iPhone 13 For å lukke en app på iPhone 13, må du slå på skjermen for appbytte. For å gjøre dette, sveip opp fra den nederste kanten av skjermen og stopp nær midten av skjermen, og løft fingeren.
U moet een app alleen stoppen als deze niet meer reageert.

Een app stoppen

  • Veeg omhoog vanaf de onderkant van het beginscherm en pauzeer even in het midden van het scherm.
  • Veeg naar rechts of naar links om de app te zoeken die u wilt stoppen.
  • Veeg de voorvertoning van de app omhoog om de app te stoppen.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.