Hvordan Regne Ut Volum Av En Sylinder?

For å regne ut volumet av en sylinder må du først vite hva radiusen til grunnflaten (rundingen i bunnen) er og høyden av sylinderen. Deretter fyller du inn tallene i denne formelen: Pi ganger radius opphøyd i andre, ganger høyde.

hva er volumet til en sylinder?

For å finne volumet til en sylinder må vi først finne arealet til en av endesirklene (grunnflaten), og deretter gange med høyden. Formel for volum av sylinder: Volum = πr ²h Sagt med ord: Pi, ganger radius opphøyd i annen

hva er volumet av en skjevvinklet sylinder?

Skjevvinklet sylinder med høyde h og radius r markert. Volumet av en slik sylinder beregnes med samme formel, bortsett fra at her vil høyden være lengden av en linje som går vinkelrett ut fra bunnen og opp til toppen av sylinderen. I første eksempel vil vi beregne volumet av en vanlig rettvinklet sylinder.

hva er lengden av et sylinder?

Et sylinder ser slik ut: Overflaten blir arealet av 2 sirkler og arealet av et rektangel som er lengde multiplisert med høyden. Lengden har samme lengde som omkretsen av sirkelen (bunn/topp). Vi får da følgende formel:

Leave a Reply

Your email address will not be published.