Hvordan Se Hvem Som Eier Eiendom?

Dette er offentlig informasjon, og alle har rett til innsyn i hvem som eier hva, så det er heldigvis enkelt å sjekke. For å finne grunneier av en tomt trenger du bare å gå til nettside Se eiendom av Kartverket. Der skriver du inn adresse eller klar deg frem i kartet, så får du opp informasjon om hvem som er registrert som eier på tomten.

om du ønsker å finne eieren til en eiendom?

Det er en rekke årsaker til at man ønsker å finne eieren til en eiendom. Det kan være så enkelt at man ønsker å forhøre seg om det er muligheter for å få kjøpt hele eller deler av eiendommen. I andre tilfeller så kan det være forhold ved en naboeiendom som plager deg og som du ønsker å få rettet opp i.

hvordan finner du eiendommen i Grunnboken?

Når du har funnet eiendommen velger du «Vis Grunnboken» (grønn boks ved siden av kartutsnittet), og logger inn i ID-Porten. Du vil da få tilgang til en oppdatert PDF-fil som viser «Hjemmel til eiendomsrett», «Heftelser» og «Grunndata». Grunnboken er et offentlig register, og du kan derfor gjøre oppslag på de eiendommene du ønsker informasjon om.

hva er kvaliteten på eiendomsopplysningene?

Dermed ble kvaliteten på opplysningene så dårlige at vi fjernet dem, sier avdelingsdirektør Heming Herdlevær i Statens kartverk til Dine Penger. Dataene kommer fra Norges offisielle eiendomsregister, den såkalte matrikkelen.

hva er eiendomsregisteret?

Dersom eier av eiendommen er en eller flere privatpersoner, så vil navn og fødselsdato gå frem av hjemmelsinformasjonen. Dersom det er stat, kommune eller et foretak, så vil navnet på dette fremgå samt organisasjonsnummer. Eiendomsregisteret gir ikke bare opplysninger om hvem som eier en eiendom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.