Hvorfor Brøt Den Franske Revolusjonen Ut?

Den franske revolusjon brøt ut den 14. juli 1789: I juli 1789 oppsto det et rykte i Paris om at kongens soldater ville angripe byen. Ludvig 16. hadde ganske riktig samlet en mindre hær utenfor Paris for å være klar til å slå ned på eventuelle opprør. Han hadde imidlertid ikke regnet med at pariserne ville reise seg i et samlet opprør.

hva var den franske revolusjonen?

En av de utløsende årsakene til den franske revolusjonen var den kritiske økonomiske situasjonen i Frankrike i 1780-årene. Statens økonomiske problemer var delvis forårsaket av alle krigene på 1700-tallet, blant annet de enorme kostnadene ved landets deltakelse i den amerikanske uavhengighetskrigen.

hva var revolusjonen i 1848?

Den revolusjonære bevegelsen var særlig sterk i Frankrike, Tyskland, Østerrike og Italia. 1848-revolusjonene er for øvrig kjennetegnet ved at de ble etterfulgt av en ny reaksjon. Bare i Frankrike kan man si at revolusjonen fikk varig betydning. Februarrevolusjonen hadde sterk ideologisk støtte fra datidens intellektuelle.

hva skjedde med revolusjonen 1789?

Revolusjonen gjorde slutt på det franske stendersamfunnet, der de høyeste stendene hadde hatt særrettigheter i samfunnet. De høyeste stendene var adelen og de geistlige (prestene og andre som arbeidet innenfor kirken). En nasjonalforsamling ble dannet i 1789, og eneveldet ble avskaffet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.