Hvorfor Er Nattverd Det Viktigste Sakramentet?

Eukaristien (nattverd): Nattverden er det viktigste sakramentet i den katolske tro og symboliserer dermed den viktigste gave fra Gud; vår frelse som ble bragt til oss gjennom Kristus offer på korset. Nattverden deles inn i to deler, den første delen er der Gud taler gjennom sine profeter og apostler.

hva er nattverd?

I Det nye testamentet kalles nattverd blant annet brødsbrytelse og Herrens måltid. Kirkelig språkbruk har også betegnelsen eukaristi som betyr takksigelse eller takkebønn. Det er fordi takkebønnen alltid har spilt en viktig rolle i nattverdfeiringen.

hva kalles elementene i nattverden?

Brødet og vinen kalles elementene. Utgangspunktet for nattverden er historiene fra evangeliene i Det nye testamentet. Der står det at Jesus, kvelden før han ble korsfestet, oppfordret disiplene til å spise brød og drikke vin for at deres synder skulle bli tilgitt. Denne kvelden kalles skjærtorsdag.

hva er utgangspunktet for nattverden?

Utgangspunktet for nattverden er historiene fra evangeliene i Det nye testamentet. Der står det at Jesus, kvelden før han ble korsfestet, oppfordret disiplene til å spise brød og drikke vin for at deres synder skulle bli tilgitt. Denne kvelden kalles skjærtorsdag.

hva er dåp og nattverd?

De evangeliske og protestantiske kirkesamfunnene har to sakramenter. De hevder at bare dåp og nattverd kan kalles sakramenter fordi bare disse to har et tydelig ytre middel – vann i dåpen, brød og vin i nattverden – og samtidig en tydelig innsettelse fra Jesus selv.

Leave a Reply

Your email address will not be published.