Uføretrygd Hvor Mye Kan Man Jobbe?

Det du mest sannsynligvis lurer på er hvor mye du kan jobbe eller tjene uten å få redusert uføretrygden samtidig. Dersom du er uføretrygdet så kan du tjene inntil 0,4 G (folketrygdens grunnbeløp) uten å få reduksjon i uføretrygden. Dette gjelder uansett hvilken uføregrad du har.

hva er inntektsgrensen for uføretrygd?

Uføretrygden utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget, det vil i dette eksempelet si 378 788*0,66. Inntektsgrense: 37 030. Inntektsgrensen for personer som ble innvilget uførestønad etter 1.1.2015 er 0,4*grunnbeløpet av folketrygden, som fra 1.5.2016 er 92 576. Inntektsgrense for bortfall av uføretrygd: 303 030.

hva er uføretrygd og skatt?

Uføretrygd og skatt. Uføretrygden blir skattlagt som lønnsinntekt. Det er ikke skattetrekk på utbetalingen av uføretrygd i juni og det er halvt skattetrekk i desember. NAV får skattekortet automatisk fra Skatteetaten. Hvordan søker du? Før uføretrygd kan bli vurdert, må mulighetene dine til å være i arbeid være avklart.

hva er den høyeste uføretrygden i 2019?

525 823. Den maksimale pensjonsgivende inntekt som kan telle med er på 6 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp (G), som i 2019 er på 598.866 kroner (ny G kommer fra 1.mai 2020). Den høyeste uføretrygden er da 66 prosent av dette, som er 391.470 kroner. Pensjonen blir justert etter uføregraden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.