Hva Er Den Best Betalte Jobben I Norge?

Det er Handels og skipsmeglere som fortsatt we det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.380.720 kroner, selv om innektren falt med 7,2 prosent fra 2020 (denne yrkesgruppen har varierende inntekter). Ledere av olje og gassutvinning ligger som nummer to, med en gjennomsnittsinntekt som er 50.0000 kroner lavere.

hva er best betalte jobber?

Eksempler på godt betalte jobber er følgende: Lege. Ingeniør. Advokat. Tannlege. Oljearbeider. Grunnen til at disse jobbene betaler bedre skyldes det økonomiske prinsippet om tilbud og etterspørsel. Med høye krav til utdannelsen og lang studietid er det få mennesker som har ressurser og nok pågangsmot til å fullføre.

hvor mye tjente best betalte toppledere?

Med en snittlønn på 10 millioner kroner, tjente de hundre best betalte topplederne til sammen én milliard kroner i fjor, viser undersøkelsen. Sigurd Thorvildsen i Awilhelmsen mottok høyest lønn og bonus i 2016, som til sammen utgjorde 57 millioner kroner.

hva er best betalte yrker?

Topp 10 best betalte yrker (omregnet til årslønn): 1. Ledere av olje – og gassutvinning 1 345 440 kr 2. Handels – og skipsmeglere 1 334 280 kr 3. Finansmeglere 1 201 200 kr 4. Toppledere i offentlig administrasjon 1 184 760 kr 5. Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 143 480 kr 5 more rows

hvor er best betalte selskaper?

To tredjedeler av selskapene (68 av 100) ligger i Oslo og Akershus. Nord-Norge har ingen blant de 100 best betalte topplederne. Hurtigruten, som har hovedkontor i Tromsø, betaler 13 millioner kroner i lønn og bonus til konsernsjef Daniel Skjeldam, men han er selv bosatt i Oslo.

Hva er en god lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

See also:  Hvor Farlig Er Det Å Bli Solbrent?

Hvilke jobber tjener over 1 million?

Aller best tjener Handels- og skipsmeglere med en månedslønn på 122.030 kroner, foran ledere av olje- og gassutvinning, med 102.00 kroner og toppledere i offentlig administrasjon med 98.950 kroner. Aller nederst, i år som i fjor, er hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, som hadde en snittlønn på 26.500 kroner.

Hvor mange i Norge har millionlønn?

Inntektsstatistikken viser tydelig at millionlønninger ikke er spesielt vanlig. 5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hva er den minst betalte jobben i Norge?

Det lavest lønnede yrket har en gjennomsnittlig lønn på 337.000 kroner.

Yrke 2020 Endring
Frisører 385 200 6,1 %
Skoleassistenter 385 080 5,5 %
Renseri- og vaskerimaskinoperatører 396 480 1,9 %
Melke- og husdyrprodusenter 380 760 4,7 %

Hva er normal lønn i Norge i året?

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er en gjennomsnittlig fulltids månedslønn i Norge 48.750 kroner. Menn tjener i snitt litt mer enn kvinner – 51.630 kroner for menn mot 45.190 for kvinner. Det er selvsagt store forskjeller fra yrke til yrke, og fra næring til næring.

Hva er årslønnen min?

Finne årslønn når du vet timeslønn

For å omgjøre fra timeslønn til årslønn ganger du timeslønnen med 1950. Dette forutsetter at du har normal arbeidsuke på 7,5 timers arbeisdager, fem ganger i uken, med et totalt antall arbeidsdager på 260. Eksempel: Eva tjener 162,5 kr/timen.

Hva er det best betalte yrket?

Yrkene med høyest lønn

 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.
 • See also:  Hvor Ofte Må Man Ta På Solkrem?

  Hva gir høyest lønn?

  Studiene som gir best lønn:

 • Økonomisk-administrative fag 439.200 kroner.
 • Helse og sosial 433.200 kroner.
 • Naturvitenskap 423.720 kroner.
 • Master totalt 419.880 kroner.
 • Pedagogikk og lærerutdanning 418.080 kroner.
 • Alle 412.920 kroner.
 • Humanistiske og estetiske fag 410.640 kroner.
 • Bachelor, ingeniør 409.920 kroner.
 • Hva er lønnsveksten i 2021?

  var i november 2021 på 50 790 kroner. Det er en økning på 4,2 prosent, omtrent 2 000 kroner, fra november året før. – Lønnsveksten i 2021 var 2,0 prosentpoeng høyere enn den lave lønnsøkningen i 2020. Den var også høyere enn lønnsveksten i 2019, som var den høyeste på mange år, sier seniorrådgiver Håkon Grini i SSB.

  Hvem tjener mest i staten?

  Medianlønnen til offentlig ansatte ledere har stort sett fulgt den samme lønnsutviklingen som statsministerens lønn. Det er altså de som tjener aller best i staten som har fått økt lønnen sin mest.

  Hva er middels inntekt?

  Gjennomsnittslønn i Norge: 50 790 kr. Medianlønn: 45 910 kr (2021)

  Hva gjør en kantinemedarbeider?

  Vanlige arbeidsoppgaver for en kantinemedarbeider: tilberede og anrette kalde og varme retter, av og til også bake og pynte kaker. betjene brukerne av kantinen. forefallende kjøkkenarbeid som rydding og rengjøring.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.