Hva Er En Asket I Buddhismen?

En asket er en som er opptatt av de store spørsmålene i livet, og som ønsker å bruke livet på å finne svarene på disse spørsmålene. Prinsen Siddharta Gautama, født i 448 f.v.t., var en av disse asketene, og han regnes som buddhismens grunnlegger. Han blir ofte kalt for Buddha, som betyr den som er våken.

hva er buddhismen?

Analysen som gikk ut på selvinnsikt og selvstendig tenking og ikke gjennom åpenbaring fra en gud. Dette er grunnen for at Buddhismen ikke har en spesifikk gud, men troen på seg selv. Buddha lagde de fire edle sannheter for å kunne analysere situasjoner som han mente alle mennesker befinner seg i.

hva er hovedretningene i buddhismen?

I denne oppgaven har vi fått å presentere sentrale trekk i buddhismen. Jeg skal derfor trekke frem hovedretningene og reglene som buddhismen har og hva de går ut på. De jeg skal presentere i denne teksten er den åtte delte vei, de fire edle sannhetene, de 5 forbudene, de ti løftene, karma, gjenfødelse og hovedretningene som theravada og mahayana.

hva er buddhismens hellige tekster?

På grunn av disse grunnene skrev Buddha i Dhammapada 251, som er buddhismens hellige tekster: det finnes ingen elv som tørsten. Sannheten om utilfredshetens opphør kom Buddha frem til at det er mulig for mennesket å bringe utilfredsheten til opphør dersom du velger å slutte å begjære.

hva ble buddhismen delt opp?

Buddhismen ble delt opp i disse to retningene for etter Buddhas død ble munkene som hadde fulgt Buddhas lære uenige. De eldste munkene la mest vekt på Buddhas og de første munkenes lære. For dem var det Buddhas forkynnelse som var viktigest.

Leave a Reply

Your email address will not be published.