Hva Er En Produsent I Et Økosystem?

Produsentene i et økosystem er forskjellige levende organismer som driver fotosyntese (omdanning av karbondioksid til organiske forbindelser fra sollys) eller kjemosyntese (En prosess som foregår hos bakterier hvor de skaffer seg energien ved oksidasjon av diverse forbindelser).

Leave a Reply

Your email address will not be published.