Hva Er Forskjellen Mellom Sunni Og Sjia?

Sunni- og sjiamuslimer ble splittet da profeten Muhammed døde i år 632. Sunniene mente at den mest kompetente blant profetens tilhengere skulle være deres overhode, mens sjiaene ville at posisjonen skulle gå i arv til Muhammeds fetter og svigersønn Ali.

Hva handler konflikt mellom sunni og sjia først og fremst om?

Sunnimuslimer og sjiamuslimer

Splittelsen skyldes uenighet rundt etterfølgeren til profeten Muhammed, prinsippet rundt hvordan en skulle velge ut en etterfølger og hvor hellig og hvilken rolle de religiøse lederne skulle ha.

I hvilke land bor sjiamuslimene?

Sjiamuslimer utgjør flertallet av muslimene i Iran, Aserbajdsjan, Irak, Bahrain og Jemen, i Libanon utgjør omkring 40 prosent av befolkningen. Andre land som har Sjiaislam utgjør mindretallet, er Pakistan, India, og Tyrkia.

Hva er forskjellen mellom sunni og shia?

Mens sunnimuslimene ser Ali som den fjerde og siste av «de rettledede kalifer» i Medina, hevder sjiamuslimene på sin side at Ali er den første i en rekke av tolv imamer som representerer islams sanne lederskap (tolvskolen).

Hva kjennetegner sjiaislam?

Skillet mellom sjia– og sunniislam

Den gruppen som senere skulle bli kalt sjiamuslimer mente lederen for det islamske fellesskapet måtte være i slekt med profeten selv. De argumenterte for at husets folk (ahl al-bayt), profetens nærmeste slekt, hadde rett til lederskapet.

Hvilken hendelse markerer starten på tidsregningen i islam?

Artikkelstart. Den islamske kalenderen, hijri-kalenderen, tar utgangspunkt i profeten Muhammads hijra, hans utvandring fra Mekka til Medina i 622, som er år én ifølge hijri-kalenderen. Denne tidsregningen ble tatt i bruk på 600-tallet, ifølge tradisjonen under den annen kalif, Umar ibn al-Khattab (død 644).

Hvor kom Muhammed fra?

Muhammad ble født i Mekka i cirka 570 evt. På denne tiden var Mekka en viktig handels- og pilegrimsby, og selve knutepunktet for karavanehandelen på Den arabiske halvøy. Han tilhørte Banu Hasjim, en fattig gren av Kureish-stammen, koreishittene, som dominerte Mekka fra 500-tallet.

See also:  Hva Å Gjøre I Oslo Når Det Regner?

Hvor bor det flest sunnimuslimer?

Algerie – 99 % Albania – 65% (5% sjia) Aserbajdsjan – 92 % sjia (svært få sunnimuslimer) Bahrain – 30 % (70 % sjia)

Hvilke tre land har flest muslimske innbyggere?

Det er flest muslimer i Frankrike (fem millioner), Tyskland (rundt tre millioner) og Storbritannia (rundt to millioner). Også i de skandinaviske landene er den muslimske minoriteten voksende. Den største gruppen finnes i Sverige (om lag 1 022 850), deretter Danmark (om lag 280 000) og Norge (om lag 200 000).

Hvilke likheter kan du finne mellom sunni og sjiamuslimer?

Sunnimuslimer og sjiamuslimer er enige om at det er Koranen som inneholder de hellige skriftene, og at det er i Koranen de troende finner trosgrunnlaget for ritualer, plikter, etikk og regler for det sosiale liv. Etter at profeten Muhammad døde ble fortellinger om hans liv og lære skrevet ned i bøker kalt hadith.

Hva mener sunni?

Sunniislam er en trosretning innenfor islam som omfatter omkring 85 prosent av alle muslimer. Betegnelsen innebærer en avgrensning både i forhold til sjiaislam og til sekteriske grupper, det vil si grupper med synspunkter som oppfattes som «innovasjoner» (bid’a), og som avviker fra flertallets etablerte tro og praksis.

Hva menes med sharia?

Sharia, som de islamske lovene kalles, er i den islamske læren regnet som det ytterste uttrykket for Guds vilje. Ordet «sharia» betyr egentlig «veien til vannhullet». Det vil si veien til Gud, som er livets kilde.

Hva betyr de 5 søylene?

Islams fem søyler er de fem sentrale ritene innen islamsk trosutøvelse: trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og veldedigheten.

Hva er det en sufi søker?

Sufismen er islams svar på kristendommens mystikk. Gjennom studier av naturen, poesi, musikk, dans og bønn søker sufiene etter enhet med Gud. Og sufismen har vært viktig for å skape interesse for islam i vesten.

See also:  Hvor Lenge Etter Teoriprøven Kan Man Kjøre Opp?

Hva er haram?

Haram betyr forbudt og er det motsatte av halal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.