Hva Er Forskjellen På Demokrati Og Diktatur?

Diktatur er det motsatte av demokrati, og beskriver en tilstand der de tre statsmaktene er underlagt et personlig diktatur eller et oligarki. Som de tre statsmakter regnes: den lovgivende makt (parlamentet / nasjonalforsamlingen, i Norge: Stortinget) den utøvende makt (regjeringen)

Hva kjennetegner livet i et diktatur?

Diktatur er en styreform som karakteriseres ved ekstrem grad av maktkonsentrasjon hos den eller de styrende og svært liten grad av frihet for de menige borgere.

Hva vil det si å være en diktator?

Diktator er en eneveldig makthaver i et diktatur.

Hva er demokrati enkelt forklart?

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas.

Hvordan fungerer direkte demokrati?

Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett. Avhengig av hvordan systemet er organisert, kan folket være med på endre og vedta nye lover, stille mistillitsvotum og gi dom i rettssaker.

Hva kjennetegner et diktatur Quizlet?

Hva kjennetegner diktatur? Det som kjennetegner diktatur er for eksempel politiske systemer der makten er samlet hos en person eller hos en liten gruppe mennesker som ikke har kommet til makten ved frie valg. Militærregime er også et kjennetegn.

Hvor er det demokrati?

Rangeringer etter årstall

Nr. Land 2014
1 Norge 9.93
2 Sverige 9.73
3 Island 9.58
4 New Zealand 9.26

Hva er autoritært regime?

Autoritær er den som (urett eller upåkalla) krev autoritet, vanlegvis med illegitime middel som til dømes vald eller trugslar. Ordet blir òg bruka om personar som er overdrive dominante, kompromisslause, diktatoriske og maktfullkomne.

See also:  Hva Skjer I Follo I Helgen?

Hva er omfordelingspolitikk og hva er hensikten med den?

Hva er omfordelingspolitikk, og hva er hensikten med omfordelingspolitikken? Når staten først samler alle sine inntekter i en ‘fellespott’ og deretter deler ‘fellespotten’ ut igjen. Hensikten med dette er å flytte penger dit de trengs mest. Jevne ut inntektsforskjellene.

Hvordan fungerer det norske demokratiet?

Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat. Siden 1814 har landet hatt en demokratisk statsforfatning i henhold til prinsippet om folkesuverenitet. Grunnloven av 1814 deler statsmakten inn i tre, inspirert av Montesquieus maktfordelingsprinsipp.

Hva er et folkestyre?

Folkestyre eller demokrati (frå gresk δημοκρατία, demokratia) er eit styresett der størstedelen av innbyggjarane i eit samfunn kan røysta over korleis samfunnet skal styrast.

Hvorfor ble Norge et demokrati?

Grunnloven av 1814 innførte ikke demokrati i moderne forstand. Likevel blir den feiret som startpunktet for det norske demokratiet. Hvorfor? Grunnloven inneholdt bestemmelser som åpnet veien for et demokratisk samfunn, og dagens statsform er en videreutvikling fra 1814.

Når var den siste folkeavstemningen i Norge?

25. september 1972: Rådgivende folkeavstemning om tilslutning til EF 1972: Inntredelse (medlemskap) i EF ble nedstemt. 28. november 1994: Rådgivende folkeavstemning om Norges tilslutning til EU 1994: Inntredelse (medlemskap) i EU ble nedstemt.

Har Norge et direkte eller indirekte demokrati?

Norge er et representativt demokrati, det samme gjelder de fleste land i Europa. Oldtidens Athen brukte direkte demokrati der folk selv stemmer direkte over lovforslag.

Hva er direkte demokrati Quizlet?

Direkte demokrati er når folket selv er med å diskuterer og tar de politiske avgjørelsene, for eksempel folkeavstemning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.