Hva Er Kommunisme Forklart For Barn?

kommunisme. Kommunisme er en ideologi, eller politisk ide, som i all hovedsak går ut på at samfunnet skal være klasseløst. Det skal ikke finnes en overklasse og underklasse, det skal ikke finnes fattige og rike. Alle skal være like. Staten skal eie mest mulig og alle godene skal deles likt i samfunnet. Dette er en grunntanke, men stort sett alle

hva er kommunisme?

Kommunisme (dannet av latin communis = felles) er en revolusjonær sosialistisk ideologi, basert på teoriene til Karl Marx og Friedrich Engels.Kommunismens oppgitte mål er et samfunn uten sosiale klasser, penger og statsmakt, hvor privat eiendom over produksjonsmidlene er avskaffet til fordel for felleseie (samtidig som man respekterer retten til eierskap av personlig eiendom).

hva er grunnlaget for kommunismen?

Karl Marx utviklet mye av det teoretiske grunnlaget for kommunismen. Av John Jabez Edwin Mayal. Friedrich Engels står ved siden av Karl Marx som den moderne sosialismens viktigste teoretiker. Av Ukjent. Merket bestående av hammer og sigd i en rød femstjerne er et symbol på kommunisme.

hva er symbolet på kommunisme?

Av Ukjent. Merket bestående av hammer og sigd i en rød femstjerne er et symbol på kommunisme. Av Ukjent. Kommunisme brukes til å beskrive både en politisk ideologi som springer ut av en sosialistisk tradisjon, og den politiske praksisen under regimer som er blitt betegnet som kommunistiske, slik som i Sovjetunionen, Nord-Korea og på Cuba.

hva er målet for kommunismen?

Det grunnleggende målet for kommunismen er sosial og økonomisk likhet for alle, som fører til et klasseløst samfunn. Kommunisme er en gren av sosialisme. Kommunisme fikk for første gang politisk innflytelse i 1917, når Lenin og Bolsjevikpartiet tok over ledelsen i Sovjetunionen gjennom Oktoberrevolusjonen og innførte kommunisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.