Hva Er Negativt Med Sosiale Medier?

Sosiale medier negativt: negative konsekvenser og utfordringer tilknyttet personvern. Med internett kom også sosiale medier, det vil si nettsteder og apper der vi kan skape og dele innhold med andre samt delta i ulike sosiale nettverk. Det aller mest kjente og brukte sosiale mediet er Facebook og Youtube, men i de siste årene har plattformer som

hva er sosiale medier?

Sosiale medier består av ulike apper og nettsider. Facebook er blitt verdens største nettmøteplass i sosiale medier. YouTube er en videokanal hvor brukere laster opp, ser og deler videoklipp. Foruten disse to er også Snapchat, Twitter og Instagram mye brukt blant ungdom (5).

hva er motivasjonen for bruk av sosiale medier?

Jentene la mer følelser i – og rapporterte om mer bruk av sosiale medier enn gutter (11,12). Det å være redd for å gå glipp av noe, ble også nevnt som en motivasjonsfaktor for å bruke sosiale og digitale medier både blant guttene og jentene (10, 13).

kan sosiale medier påvirke søvnkvaliteten?

Tallrike studier har vist at økt bruk av sosiale medier har en negativ effekt på søvnkvaliteten. Hvis du føler at søvnmønstrene dine blir uregelmessige, og at dette påvirker produktiviteten din, kan du prøve å unngå å bruke mye tid på sosiale medier.

hvordan påvirker sosiale medier selvtillit?

Selv om sosiale medier hadde en negativ innvirkning på jenters selvtillit, viste funn i to av studiene hvordan sosiale medier også blir brukt som et virkemiddel for å styrke selvtilliten gjennom å motta «likes» og positive kommentarer og komplimenter i sosiale medier (10,11).

Leave a Reply

Your email address will not be published.