Hva Er Vanskeligst Av P Og T Matte?

T-matte er mer krevende enn P-matte, og det er en fordel om du synes det har gått bra i matten på ungdomsskolen. Du lærer mye nytt i T-matten og progresjonen går oftere litt raskere enn i P-matten. Oppgavene i T-matten har mindre tekst enn P-matten. I løpet av første klasse har du 140 timer med T-matte.

Hva er vanskeligst av S og R-matte?

Det er også litt subjektiv, men R-matte er gjerne sett på som litt vanskeligere. R-matte retter seg mot realfag, mens S-matte retter seg mot samfunnsfag. For eksempel er noen inntaktskrav på høyere utdanning at du har enten R1-matte eller S1+S2 matte.

Hva er 2P?

Matematikk 2P er den vanligste veien for deg som har hatt matematikk 1P på Vg1, og som ønsker å avslutte matematikk etter Vg2. Faget har et omfang på 84 timer (3 undervisningstimer i uken).

Hva er forskjellen på 1P og 1PY?

1P er praktisk matematikk man kan velge hvis man går et studieforbedrende utdanningsprogram. 1PY er et er også praktisk matematikk man kan velge hvis man går et yrkesfaglig utdanningsprogram.

Kan man ta opp T-matte?

1T + 2T er minstekravet for å oppnå generell studiekompetanse. Du kan melde deg opp i faget dersom du ønsker å forbedre karakteren din fra Vg1. Faget er mer teoretisk rettet enn P-matte.

Er S1 og S2 det samme som R1?

Selv om realfagene kommer til å kreve R1+R2, betyr ikke det at S1+S2 er det samme som R1 – det er det fortsatt. Så de studiene som krever at du har R1/S1+S2, er uendret av dette.

See also:  Hvordan Oppbevare Ribbe Med Sprø Svor?

Hva trenger du R2 til?

En del studier, som medisin- og veterinærstudier, krever at du enten har R1 eller S1 + S2 for å komme inn. Mange tekniske fag og ingeniørfag krever R1 + R2. Det kan være lurt å undersøke og tenke gjennom om videre utdanning og studier krever at du har tatt R-matte.

Hva er 2P matte?

Den viktigste forskjellen er i navnet, nemlig at matematikk 2p er navnet på matematikk du velger når du går på studiespesialiserende utdanningsprogram, mens matematikk 2py er navnet når du tar matematikk på yrkesfaglig utdanningsprogram (y-en står for yrkesfaglig).

Hva er 2P Y matte?

Matematikk 2P-Y sammen med matematikk 1P-Y gir deg generell studiekompetanse. 2P-Y bygger på faget 1P-Y. Fagene tar for seg praktisk matematikk og dekker områdene tall og algebra, statistikk, modellering, sannsynlighet og funksjoner.

Er 2P programfag?

Det er forskjeller i hvor mange timer matte du skal ha, avhengig av hvilken type du velger. Du må enten ta matematikk som fellesfag (2P) eller som programfag (R1 eller S1). Velger du matematikk som programfag, skal du ikke ha 2P. Da må du erstatte dette med et ekstra programfag.

Hva betyr Py matte?

1P-Y er deler av 1P. På alle de studieforberedende utdanningsprogrammene er det i matematikk obligatorisk med minimum 1P (5 timer i uka) på vg1, og 2P (3 timer i uka) på vg2. På alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det i matematikk obligatorisk med minimum 1P-Y på vg1 (3 timer i uka).

Hva er forskjellen på 1T og 1P matte?

På VG1 kan du velge mellom 1P og 1T der P står for praktisk matematikk og T for teoretisk matematikk. Forskjellen mellom 1P og 1T, er at T-matten er et mer omfattende fag (som regel går vi gjennom nytt stoff hver time) og undervisningen går mye fortere frem enn hva gjelder P-matten.

See also:  Hvordan Ta Skjermdump På Windows 10?

Hva er matematikk S1 og S2?

I Matematikk S1 lærer du om algebra, funksjonsteori og sannsynlighet, og bruker det du lærer til å forstå og løse problemstillinger innen fagfelt som samfunnsøkonomi fra samfunnsfagene. I Matematikk S2 lærer du mer om temaene fra S1, og spesielt om modeller innen økonomi og vekst.

Hvorfor ta T-matte?

I matematikk 1T brukes også praktiske eksempler, men her er det i tillegg matematikk som er mer abstrakt. I 1T lærer man mye nytt og progresjonen er noe raskere enn i 1P. Oppgavene i 1T har ofte mindre tekst enn oppgavene i 1P. Velger du T-matte i 1.

Kan man gå fra 1T til 2P?

Det skal ikke være mulig å ha 2P og 1T på samme vitnemål. Du bør forhøre deg med ditt lokale videregående skole.

Leave a Reply

Your email address will not be published.