Hva Kan Du Kjøre Med Klasse Be?

Med klasse BE har du rett til å trekke en tilhenger med høyst tillatt totalvekt på 3.500 kg. Du har også muligheten til å kjøre traktor eller motorredskap.
Skal du kjøre bil og henger med tillat totalvekt over 4250kg trenger man førerkort i kl BE. Denne klassen gir rett til å føre vogntog(bil+henger) over 4250kg og inntil 7000kg. For å få dette førerkortet må det gjennomføres 7 timers obligatorisk opplæring på trafikkskolen.

Hvor tungt kan jeg kjøre med BE?

Klasse BE. Du har rett til å kjøre personbil eller lett lastebil med høyeste totalvekt 3500 kg. Du får dra en lett tilhenger som har høyeste totalvekt 750 kg. Du får også dra en tilhenger som har høyere totalvekt enn 750 kg totalvekt, forutsatt at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider 3500 kg.

Hva kreves for BE?

I klasse BE kan du kjøre en tilhenger med en tillatt totalvekt på høyst 3.500 kg. For å få hengerlappen må du gjennom totalt fire trinn, med sju obligatoriske opplæringstimer. Hvis du har manglende erfaring, kan det hende du trenger flere timer. Det vil derfor variere hvor lang tid det tar å få hengerlappen.

Kan man kjøre traktor med klasse BE?

Har du førerkort klasse BE (personbil med henger) kan du også kjøre traktor med hastigheter opp til 40 km/t og maks tillatt totalvekt for traktor og henger på 25 tonn. Har du førerkort klasse CE (lastebil med henger) eller førerkort i klasse B (personbil) fra før 1.

Kan man kjøre campingvogn med klasse BE?

I utgangspunktet trenger du førerkort klasse BE eller B96 for å trekke tilhenger med en tillatt totalvekt på mer enn 750 kilo, men den såkalte campingvognregelen åpner for et unntak.

See also:  Hvor Mye Lakk Til En Bil?

Hvor stor totalvekt kan hengeren ha når føreren har førerkort kl B?

Du kan trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg. Vekten av tilhengeren må være innenfor det bilen er har lov å trekke.

Hva er forskjellen på B96 og BE?

Opplæring til B96 og BE er akkurat den samme. Forskjellen er at ved BE må du ta en praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen. Statens vegvesens mobilapp “Bil og henger” gir raskt oversikt over kjøretøy og tilhengere registrert i Norge, og forteller hvilken tilhenger du har lov til trekke bak bilen.

Hva kreves for å kjøre med henger?

Med klasse B kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Er bilens tillatte totalvekt 3500 kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg. Det kan også være tillatt å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg med klasse B.

Hvordan få sertifikat BE?

For å oppnå lappen må du ha opplæring ved en kjøreskole og gjennom privat øvelseskjøring, om du har anledning til det, og du må bestå flere trinn samt en teoriprøve og en endelig førerprøve for å kvalifisere til førerkortet.

Når må man ha BE?

Hovedregelen for førerkort klasse B er at du må avlegge egen tilhengerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen (BE, C1E, CE, D1E eller DE) hvis du skal trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. «Tillatt totalvekt» betyr den maksimale totalvekt tilhengeren er registrert for i vognkortet.

See also:  Hvor Lenge Kan Jeg Spare I Bsu?

Hva koster det å kjøre opp til BE?

Pakkeløsningene for førerkort klasse BE koster som regel et sted mellom 7000 og 8500 kroner. I tillegg kommer gebyrer til trafikkastasjonen.

Hva er maks vogntogvekt?

Førerkort Klasse B:

Kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Er bilens tillatte totalvekt 3500 kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg. Det kan også være tillatt å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg med klasse B.

Har jeg lov å kjøre med campingvogn?

«Campingvogn-regelen» for førerkortklasse B sier at man kan trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo dersom summen av tilhengerens tillatte totalvekt og bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kilo.

Hvem har lov å kjøre campingvogn?

Kjøring med personbil og tilhenger

«Campingvognregelen» sier at man med klasse B kan trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kilo.

Hva slags førerkort for campingvogn?

Regelen angir at du kan trekke tilhenger som er tyngre enn 750 kilo med et «vanlig» førerkort, altså klasse B, så lenge tillatt totalvekt på bil og henger til sammen ikke overstiger 3 500 kilo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.