Hva Kan Myndighetene Gjøre For Miljøet?

Hva bør næringslivet gjøre:

 • Redusere utslippene fra egen kjernevirksomhet.
 • Redusere strømforbruket og bruke miljøvennlig oppvarming. Kjøpe strøm fra fornybare energikilder.
 • Bruke miljøvennlige biler.
 • Unngå unødvendige flyreiser.
 • Invitere de ansatte til dialog om klimaspørsmål og forbedringsmuligheter.
 • Hva kan politikerne gjøre for miljøet?

  De kan:

 • Legge høyere avgifter på produkter med høye belastninger på klima og miljø.
 • Forby produkter som kan dokumenteres å skade klima og miljø.
 • Krav om at produkter blir produsert slik at de kan repareres.
 • Endre på reklamasjonsreglene slik at det vil være en mangel ved et produkt dersom det ikke lar seg reparere.
 • Hva vil skje hvis vi fortsetter å forurense?

  Somrene blir mer intense, og det vil bli flere hetebølger. Mange dyrearter må kjempe en tapper kamp for å tilpasse seg varmen i et klima som endrer seg raskere enn noen gang. Vi vil bli syke på helt andre måter. Mangel på mat, vann og intense hetebølger vil kreve mange liv.

  Hvem har ansvaret for miljøet?

  Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

  Hva kan Norge gjøre for klimaet?

  Den norske regjeringen la frem en handlingsplan i 2021, som beskriver hvordan Norge skal endre seg for å nå klimamålene innen 2030. Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og redusere egne klimagassutslipp med 90-95 prosent sammenliknet med utslippsnivået i år 1990.

  Hvordan skrive en miljøskildring?

  Med miljø i skjønnlitterære tekster mener vi både det sosiale miljøet som personene tilhører, og omgivelsene der handlinga finner sted.

  Hvordan redusere Klimaavtrykk?

  7 råd for å kutte CO2-utslippet ditt

  1. Kjøttfri dag. Ha én dag i uka helt uten forbruk av kjøtt eller kjøttprodukter, med unntak av fisk.
  2. Redusert innetemperatur. Redusér innetemperaturen med én grad.
  3. Kutte ut én flyreise i året.
  4. Bilfri dag.
  5. Redusere matavfall.
  6. Eliminere standby-forbruk.
  7. Effektiv dusjing.
  See also:  Hvordan Skjule Sist Aktiv På Facebook?

  Hvor mye har konsentrasjonen av CO2 endret seg de siste 200 årene?

  Problemet oppstår når vi mennesker tilfører mer drivhusgasser til atmosfæren, raskere enn naturen kan ta opp de samme gassene. Da blir det rett og slett for varmt. På 200 år har innholdet i atmosfæren av den viktigste klimagassen, karbondioksid (CO2), økt med nesten 50 prosent.

  Hvorfor stiger havet?

  Når jorda blir varmere, øker temperaturen i havet. Ettersom varmt vann tar mer plass enn kaldt, må havnivået stige når vannet varmes opp. I tillegg: Isbreer og innlandsis smelter som en konsekvens av at temperaturen på jorda øker. Når smeltevannet renner ut i havet, stiger havnivået enda mer.

  Hvor mye CO2 slipper vi ut?

  Norge slapp i 2020 ut 7,6 tonn CO2 per innbygger. Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,5 tonn.

  Hva betyr ansvar for miljøet?

  Ansvarsprinsippet innebærer at alle nasjonale myndigheter har ansvar for å forebygge og håndtere konsekvenser av klimaendringer innenfor sin sektor/sitt ansvarsområde.

  Hvem leder klima og Miljødepartementet?

  Klima- og miljøministre

  Minister Periode
  Vidar Helgesen 2015-2018
  Ola Elvestuen 2018-2020
  Sveinung Rotevatn 2020-2021
  Espen Barth Eide 2021-

  Hva er miljøvern?

  Miljøvern er et begrep som vanligvis brukes om vern av naturmiljøet, men kan også brukes om vern av sosiale forhold, slik som boligmiljø og arbeidsmiljø.

  Hva kan enkeltpersoner gjøre for klimaet?

  Ti klimatiltak i hverdagen

  1. Ta beina eller sykkelen fatt. Den desidert mest miljøvennlige måten å komme seg frem på er ved å ta sykkelen eller beina fatt.
  2. Velg klimavennlige reisemål.
  3. Bruk strømmen smart.
  4. Velg energismarte produkter.
  5. Bytt ut den fossile oljefyren.
  6. Fyr riktig med ved.
  7. Ta vare på det du har.
  8. Spis mindre kjøtt.
  See also:  Hvor Mange Cm Er 6 Inches?

  Hvor mye må Norge redusere CO2?

  Norge skal ifølge klimaloven redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. For 2050 skal målet være en reduksjon av klimagassutslippene med 80 til 95 prosent i forhold til 1990. Det betyr at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

  Hva har mange land forpliktet seg til gjennom Parisavtalen?

  Gjennom Parisavtalen må landene forsterke innsatsen mot klimaendringene ved å redusere utslipp av klimagasser. De må også styrke arbeidet med å tilpasse seg klimaendringene – det som kalles klimatilpasning.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.