Hva Koster Det Å Selge Faktura?

Hva koster det å selge faktura? Om fakturabeløpet som du ønsker å selge er på under Kr 50.00, vil det kun koste deg Kr 250. Om fakturaen er over Kr 5.000 vil du motta inntil 97 % av fakturasummen.
Slik fungerer det å selge faktura Det koster ingen ting å ha avtalen klar, du betaler kun en prosentsats av beløpet på fakturaene du velger å selge.

Hva koster Fakturasalg?

Vanligvis ligger kostnaden på fakturasalget på mellom 2-5% av det totale fakturabeløpet. Selger av fakturaen mottar da mellom 95-98% av fakturert beløpet på konto dagen etter, dersom man velger å selge fakturaen.

Hva er Fakturasalg?

Ved fakturasalg selger du fakturaen og får penger inn på konto innen 24 timer, og du er da ferdig med transaksjonen. Dersom kunden ikke betaler, er det banken som overtar kredittrisikoen – du får pengene uansett. Ved factoring får du hoveddelen av pengene på konto med en gang, og det resterende når kunden betaler.

Hvorfor factoring?

Factoring gir høyere likviditet

Selskapet som tar seg av innkrevingen for deg utbetaler gjerne omkring 80 % av debitorens skyldige beløp, sånn at du får brorparten av salgets verdi med en gang i stedet for å vente for eksempel 30 dager. Det gir virksomheten din mer penger å flytte rundt på, og dermed høyere likviditet.

Hva betyr Betaling med befriende virkning?

Kundene betaler til sin strømleverandør med «befriende virkning», noe som betyr at kunden slipper å betale nettleiebeløpet to ganger dersom strømleverandøren ikke gjør opp for seg overfor nettselskapet.

Hva er factoring pant?

Med «factoringpant» menes en samlet pantsettelse av de enkle penge- krav pantsetteren har eller får i sin virksomhet. Et annet eksempel er varelagerpant, som kan etableres med hjemmel i panteloven § 3-11.

Leave a Reply

Your email address will not be published.