Hva Skjer Når Hydrogengass Reagerer Med Oksygengass?

Når hydrogengass reagerer med oksygengass dannes det H20 og mye energi. Hvis denne blandingen skjer på en kontrollert måt, kan energien omdannes til elektrisk energi. Denne energien kan for eksempel drive motoren til en bil eller en buss.

hvordan reagerer hydrogen og oksygengass med hverandre?

Ved vanlige temperaturer reagerer hydrogen- og oksygengass med hverandre kun i nærvær av en katalysator, for eksempel finfordelt platina eller palladium. Over cirka 550 grader celsius ( °C) reagerer de med hverandre uten katalysator. Ved antenning er reaksjonen mellom hydrogengass og oksygengass eksplosiv.

hva er reaksjonen mellom hydrogen og oksygen?

Ved antenning er reaksjonen mellom hydrogengass og oksygengass eksplosiv. Reaksjonen er særlig voldsom når gassblandingen består av to volumdeler hydrogen og en volumdel oksygen, det vil si i samme forhold som de danner vann.

hvordan brenner hydrogengass i luft?

Hydrogengass brenner i luft med svakt blålig, lysende, meget varm flamme til vann. Reaksjonsligningen er Her er ΔH of dannelsesentalpien for vann, det vil si den energien som frigjøres når ett mol hydrogengass brenner.

hva er oksidasjon i hydrogenforbindelser?

Hydrogen er alltid enverdig i kjemiske forbindelser. Formelt oksidasjonstrinn er +I eller, mindre vanlig, –I. Hydrogen har en midlere elektronegativitet, og bindingene i hydrogenforbindelser har stor spennvidde når det gjelder polaritet. Hydrogenionet H + foreligger ikke fritt i vann, men i form av oksoniumionet H 3 O +.

Leave a Reply

Your email address will not be published.