Hvor Er Sikkerhetskoden På Bankkort Visa?

Sikkerhetskode på kortet ‘Visa’, ‘Master Card’, JCB, DinersClub består vanligvis av en trio av unike karakterer, som er plassert på baksiden, nemlig på signaturen stripen. American kort bruker et firesifret tall arrangert på hovednummeret på forsiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.