Hvor I Norge Er Det Mest Kvikkleire?

Dette er områdene med mest kvikkleire i Norge Gjerdrum, der det i dag tidlig gikk et stort skred, ligger i Norges største sammenhengende kvikkleireområde. Av rundt 2000 områder med påvist kvikkleire, er over 700 i Trøndelag.

hva er kvikkleire?

Dette er kvikkleire og kvikkleirekart 1 ‘Korthus’. Kvikkleire er dannet som finkornede jordpartikler på det som en gang var havbunn, men som i dag har hevet seg 2 Kvikkleire blir flytende. Hvis slik leire overbelastes, enten som følge av menneskelig aktivitet eller naturlig erosjon 3 Faresoner på kart. Han er en av skredforskerne ved NGU. I klassifiseringen av faresoner More

hva er faregraden for kvikkleire?

Faregraden for kvikkleireskred defineres av NVE i form av et tall mellom 0 og 51. Det blir beregnet ut fra hvor mye kvikkleire man finner i bakken, tidligere skredaktivitet, erosjon, hvordan terrenget ser ut, og inngrep som er gjort i området. Et område kan maksimalt få 51 poeng.

hva er de største forekomstene av kvikkleire?

Et bilde fra søkeverktøyet viser noen av de største forekomstene av kvikkleire i Norge. Du kan selv søke opp på adressen du bor. NGU har et faresonekart for kvikkleire. De største forekomstene er i det sentrale østlandsområdet og i Trøndelag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.