Hvor Kan Jeg Finne Fødselsnummeret Til Barnet Mitt?

De har dessverre ikke et sted du kan logge inn for å finne ut av fødelsnummeret til barna dine, men det er mulig å ta direkte kontakt med Skatteetaten over telefon for å be om informasjonen. De kan sende deg en kopi av fødselsattesten som inneholder personnummeret til barnet ditt.

hva er fødselsnummeret for en mann?

Av første siffer i individnummeret fremgår det at personen er født på 1800-tallet og av siste siffer at det er en mann. Nummeret i eksemplet tilhører en mann født 1. desember 1899. Av personvernmessige grunner er fødselsnummeret i eksempelet fiktivt.

hva er maksimalt fødselsnummer per dato?

De som har fulgt med litt ser at en sitter igjen med maksimalt 250 fødselsnummer per dato som kan deles ut, i realiteten ligger tallet nærmere 210 da kontroll-algoritmen som utgjør de to siste tallene ikke tillater enkelte tallkombinasjoner.

hva er de fem siste sifrene i fødselsnummer?

De seks første sifrene viser fødselsdato i rekkefølgen dato, måned, år. De tre neste sifrene er individnummer hvor det tredje nummeret viser til kjønn, partall betegner kvinne og oddetall betegner mann. De to siste sifrene er kontrollsiffer. Personnummer er de fem siste sifrene i fødselsnummeret.

Leave a Reply

Your email address will not be published.