Hvor Lang Tid Tar Det Å Bli Sykepleier?

Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Du lærer å gi god og omsorgsfull pleie til mennesker som utsettes for sykdom, lidelse eller skade, og til mennesker som er i sin siste fase av livet.

hva er sykepleiere?

Sykepleiere jobber også på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret. Sykepleiere har hovedansvaret innenfor helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien.

kan du jobbe som sykepleier?

Da kan du blant annet bli jordmor, helsesøster, barnesykepleier, anestesi -, operasjon – eller intensivsykepleier. Du må ha autorisasjon for å jobbe som sykepleier. Dette får du gjennom Helsedirektoratet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.