Hvor Lenge Har Halloween Blitt Feiret?

Hvor lenge har Halloween blitt feiret, i verden og i Norge? Den moderne feiringen tok til for om lag 150 år siden i USA. Feiringen kom for fullt til Norge først rundt år 2000, og Harry Potter-filmene med trolldom og personer flyvende på sopelimer har nok en stor del av æren for det.

Leave a Reply

Your email address will not be published.