Hvor Lenge Har Man Krav På Ammefri?

Utgangspunktet er at du har rett på ubetalt ammefri all den tiden du trenger til å amme eller pumpe. Men etter loven så har du også krav på betalt ammefri. Regelverket går ut på at de som har arbeidstid 7 timer eller mer, har rett til inntil 1 time betalt fri for å amme eller pumpe i barnets første leveår.

hvor lenge har du ammefri?

Hvor lenge hadde du ammefri? 1 (1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en 2 (2) Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager More

hva er rettigheten til ammefri?

Alle ammende arbeidstakere har rett til fri for å amme eller pumpe. Retten til ammefri er nedfelt i Arbeidsmiljøloven §12-8: (1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

kan du ha mistet retten til ammefri?

Da kan du ha mistet retten til sykepenger. Arbeidsmiljøloven § 12-8 regulerer retten til ammefri. Etter bestemmelsens første ledd kan en kvinne som ammer barnet sitt kreve så mye fritid som hun trenger til amming. Slik fritid kan for eksempel tas ut som redusert arbeidstid med inntil én time daglig eller en halv time to ganger daglig.

hva er lengden på ammefri?

Lengden på ammefri skal tilpasses det faktiske behovet. Det innebærer at det kun gis ammefri for den tiden som går med til amming og eventuell ekstra reisetid. Ansatte i KS-området gis inntil 2 timer fri med lønn pr. dag for å amme sitt barn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.