Hvor Lenge Kan En Være Sykemeldt?

Hvor lenge kan man være sykemeldt? Når du er sykemeldt som arbeidstaker, kan du få sykepenger fra NAV i til sammen 248 dager i løpet av en periode på tre år. I tillegg kommer arbeidsgiverperioden på inntil 16 kalenderdager.

hva er en sykmelding?

En sykmelding er en blankett utfylt av lege når legen mener at en person er arbeidsufør på grunn av sykdom. Tannleger, manuellterapeuter og kiropraktorer har rett til å skrive sykmeldinger ved enkelte diagnoser. Sykemeldingsblanketten er i fire eksemplarer: Den første delen sender legen til NAV.

hvordan kan du få rett til sykepenger?

For å få rett til sykepenger på nytt, må du som hovedregel ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger fra NAV. Hvis du har fått sykepenger i 52 uker og fortsatt ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til andre ytelser som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

hvor lang tid kan legen skrive ny sykmelding?

Deretter skal han bare skrive attestasjon for den tiden du har vært syk, og ikke for mer enn 14 dager om gangen. I praksis vil de fleste leger skrive sykmelding framover, men maksimalt for 14 dager. Du må da til legen for å få ny sykmelding hvis du fortsatt er arbeidsufør.

hvordan kan du utbetale sykepenger?

Del D – søknaden – leverer du til den som skal utbetale sykepenger. Arbeidsgiveren betaler de første 16 kalenderdagene. Er du sykmeldt lenger, er det NAV som betaler sykepenger. I noen tilfeller utbetaler arbeidsgiveren sykepengene og får dem tilbake fra NAV senere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.