Hvor Lenge Siden Døde Dinosaurene Ut?

Hvor mange år siden døde dinosaurer ut? Dinosaurer forsvant for 66 millioner år siden, på grensen mellom slutten av kritt og begynnelsen av Paleogene (Cenozoic era). I følge andre kilder skjedde utryddelsen av dinosaurer for 65,5 millioner år siden.

hva var de største dinosaurene?

De minste dinosaurene som er kjent fra fossiler, var omtrent 30 centimeter lange og 500 gram tunge (for eksempel Microraptor ), men blant dinosaurene finner man også de største landdyra som noensinne har levd, de langhalsede sauropodene. Argentinosaurus var antakelig over 30 meter lang og veide mellom 80 og 100 tonn.

hva skjedde med dinosaurene?

Dinosaurene forsvant fordi to asteroider kolliderte mellom planetene Mars og Jupiter for 160 millioner år siden. Slik forestiller en kunstner seg at det må ha sett ut fra verdensrommet, da en rest av en asteroide for 65 millioner år siden traff jorda. Foto: HO / REUTERS. Kilde: NTB-Reuters-AFP.

hva var de første dinosaurene?

De første dinosaurene oppstod for omtrent 240 millioner år siden, i trias. Dinosaurer er en monofyletisk gruppe som omfatter alle arter som er etterkommere av en felles stamfar. Denne stamfaren er opphavet både til Triceratops og gråspurv. Dinosaurene deles tradisjonelt inn i to grupper: Ornithischia og Saurischia.

hva er dinosaurene?

Dinosaurene ble navngitt i 1842 av den britiske biologen sir Richard Owen, og navnet betyr stor eller skremmende øgle. De er de mest kjente utdødde dyrene, og er viktige både i populærkultur og for vår kunnskap om forhistorisk liv. Dinosaurer er en dyregruppe med stor variasjon, også hvis man ser bort fra nålevende fugler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.