Hvor Mange Dager Med Sykt Barn?

Alle ansatte som har omsorg for barn har i utgangspunktet rett til å være hjemme med sykt barn inntil 10 dager hvert kalenderår. I tillegg er det mange forhold som kan påvirke hvor mange dager man har rett til. Ansatte som har omsorg for flere enn to barn, har for eksempel rett til 15 dager.

hvor mange dager kan du bli hjemme med syke barn?

Hvor mange dager du kan bli hjemme med syke barn, avhenger av flere faktorer. For det første, hvor mange barn du har: Om du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du få ti dager i tillegg for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Eksempelvis regnes både astma, diabetes og cøliaki som kroniske sykdommer.

kan du være hjemme når barnet ditt blir sykt?

At du kan være hjemme når barna blir syke, betyr ikke at du kan bruke opp alle dagene i løpet av et år hvis barnet ditt ikke blir sykt alle dagene. Dinside har fått tips om at enkelte ser på ubrukte sykt barn-dager som ekstra fridager, som tas ut i slutten av jobbåret.

hva er egenmeldinger for sykt barn?

Det er ingen begrensning i antall egenmeldinger man kan bruke ved sykt barn, ut over det maksimale antall sykt barn-dager pr. kalenderår. Arbeidstaker trenger ikke å dokumentere fravær med sykt barn. Retten til permisjon når barnet er sykt er imidlertid begrenset til den tiden som er nødvendig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.