Hvor Mange Dager Varer Et Svangerskap?

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) varer et svangerskap i 280 dager, altså 40 uker og 0 dager fra første dag i siste menstruasjon. I andre land vil dermed terminen være fastsatt på 40+0. Norske kvinner må imidlertid belage seg på en termin to til tre dager senere.

hvor lang tid varer svangerskapet?

Svangerskap (eller graviditet) hos mennesker varer 40 til 42 uker, ca. 280 dager, beregnet fra første dag av siste menstruasjon og frem til fødsel. Svangerskapet deles utviklingsmessig inn i tre trimestre. De første 12 ukene regnes som første trimester.

hva er svangerskapslengde?

Totalt sett er variasjonen så betydelig at man regner alle som er født med svangerskapsvarighet 37 – 42 uker, for å være født til termin. Denne spredningen står i kontrast til den store interesse som medisinsk ekspertise ofte har vist for én enhetlig svangerskapslengde og presis termindato.

hvor lang tid varer svangerskapet i Skandinavia?

Ved nærmere etterprøving viser det seg at et svangerskap i Skandinavia varer i gjennomsnitt 1 – 3 dager lenger enn 40 uker, regnet fra siste menstruasjons første dag ( 1 – 3 ).

hva var 40 ukers svangerskap?

Det er ikke underlig at 40 ukers svangerskap festet seg i bevisstheten etter hvert som behovet for mer eksakt viten avfødte Nägeles regel tidlig på 1800-tallet: svangerskapet varer i 10 menstruasjonssykluser regnet fra siste menstruasjons første dag, dvs. 7 dager × 4 × 10 = 280 dager eller 40 uker.

Leave a Reply

Your email address will not be published.