Hvor Mange Gjester 17. Mai?

Så mange kan samles på 17. mai På 17. mai er det tillatt å ha inntil 10 gjester i tillegg til husstandens medlemmer. Personer som er beskyttet på grunn av gjennomgått koronasykdom eller vaksine teller ikke med i antallet gjester.

Leave a Reply

Your email address will not be published.