Hvor Mange Kmt Er En Knop?

Hvor mye er en knop i km/t? 1 knop er lik 1.852 kilometer per time, som er konverteringsfaktoren fra knop til kilometer per time. Gå videre og konverter din Vei fartsgrenser er gitt i kilometer per time (hour) som er forkortet til kmt (kph) eller km/t (km/h). Knop er en måling av hastigheten som er nautiske Kilometer per time til Knop.

Leave a Reply

Your email address will not be published.